parallax background

Къде най-често срещате бариери?


... а и всички търговски вериги започнаха да слагат бариери...

parallax background

Къде най-често срещате бариери?

... а и всички търговски вериги започнаха да слагат бариери...

parallax background

Срещали ли сте тези проблеми
свързани с паркирането на вашия автомобил?

  • Губили ли сте билетчето си за паркинга?
  • Влизал ли е дъжд или сняг през отворения прозорец, докато си отваряте бариерата?
  • Имате ли винаги монети за автомата за плащане?
  • Случвало ли ви се е да си издраскате страничното огледало при маневриране към бариерата?
  • Дразнят ли ви опашките пред бариерите?

Защо да продължаваме по този начин?


Нека да си инсталираме СЕЗАМ
 
 
 
 

СЕЗАМ, ... отвори се


Безплатно мобилно приложение за отваряне на бариери със смартфон